Endocrinologia

L'endocrinologia és la branca de la medicina que tracta les disfuncions del sistema endocrí i les seves secrecions específiques, anomenades hormones.

Les malalties endocrines, endocrinopaties o endocrinosis són les causades per un desordre hormonal, són conegudes popularment com a desequilibri hormonal. Afecten al sistema endocrí i la disciplina mèdica que les estudia i tracta és l'endocrinologia. Es poden trobar centenars de malalties del sistema endocrí. Entre d'altres es poden destacar les següents:

 • Desordres ad renals:

  • Insuficiència suprarenal:

   • Malaltia d'Addison

   • Hiperplàsia congènita adrenal.

   • Deficiència mineralocorticoide.

  • Síndrome de Conn.

  • Síndrome de Cushing.

  • Feocromocitoma.

  • Carcinoma adrenocortical.

 • Desordres de l'homeòstasi de la glucosa

  • Diabetis mellitus.

  • Hipoglicèmia.

   • Hipoglicèmia idiopàtica.

   • Insulinoma.

 • Malalties del metabolisme dels ossos:

  • Osteoporosi

  • Malaltia de Paget (Osteïtis deformant hipertròfica).

  • Osteomalàcia.

 • Desordres de la hipòfisi:

  • Diabetis insípida.

  • Hipopituïtarisme.

  • Tumors pituïtaris.

   • Adenoma pituïtari.

   • Prolactinoma.

   • Acromegàlia.

   • Malaltia de Cushing.

 • Desordres de la glàndula tiroide:

  • Goll.

  • Hipotiroïdisme.

  • Hipertiroïdisme.

 • Desordres de la glàndula paratiroide:

  • Hiperparatiroïdisme.

   • Primari.

   • Secundari.

   • Terciari

  • Hipoparatiroïdisme.

   • Pseudoparatiroïdisme.

 • Desordres d'hormones sexuals:

  • Desordres del desenvolupament sexual:

   • Hermafroditisme

   • Disgènesi gonadal.

  • Hipogonadisme:

   • Síndrome de Kallmann.

   • Síndrome de Klinefelter.

   • Síndrome de Turner.

  • Desordres del gènere sexual:

   • Desordre de la identitat del gènere.

  • Desordres de la pubertat:

   • Pubertat tardana.

   • Pubertat precoç.

  • Desordres de la fertilitat:

   • Amenorrea.

   • Síndrome de l'ovari poliquístic.

 

Aquesta especialitat és un servei de consulta externa a disposició dels nostres pacients, també col·labora estretament amb la Unitat Clínica d’Obesitat i les unitats de Diagnòstic Clínic.