Història

L’any 1932 el Dr. Manuel Bofill funda la Clínica Sant Narcís. El Dr. Bofill es va iniciar a la Càtedra i als Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona sota la tutela de dos grans mestres de la cirurgia d’aquell temps, com són el Dr. Joaquim Tries i Pujol i Antoni Tries i Pujol. El Dr. Bofill va obtenir aquesta plaça per oposició amb el número 1. Va ser un home auster, de gran capacitat de treball i disciplinat que va exercir la medicina en aquesta Clínica des de la seva fundació amb una gran vocació professional i religiosa a la vegada. Així fou l’inici de l’actual Clínica Bofill. Durant la guerra es van interrompre les activitats de la clínica durant un espai de temps curt ja que les germanes Carmelites  que s’encarregaven fins aquell moment de les cures d’infermeria es van haver d’absentar a causa de la persecució que patien. En aquell moment les Operaries Parroquials de Magdalena Aulina (metges, practicants, auxiliars de clínica, etc.) van encarregar-se de les tasques d’infermeria, anestèsia i altres activitats la Clínica.

Entre els anys 45-50 el Dr. Bofill es va decidir a construir una nova clínica més gran dotant-la de les millors condicions tecnològiques que existien en aquella època. La Clínica inicia, després de la guerra, una assistència amb especialistes quirúrgics: oftalmologia, otorrinolangigologia, tocologia, urologia, radiologia i anestèsia, entre altres.

A partir de l’any 52, la direcció i el personal de la Clínica va passar a càrrec de les filles espirituals de Magdalena Aulina que, amb gran encert i grans dosis de la laboriositat i dedicació van contribuir a viure els moments més àlgids de la nova clínica juntament amb la introducció de noves tecnologies i amb la directa col·laboració del Drs. Antonio Bordas, Josep Solés, Juan Hosta, Benet Julià, Josep Palomer i el Sr. Jaume Figueras.

A partir de l’any 1995 es realitza un projecte de reforma profunda del centre, com la reforma i adequació d’espais, actualització de la tecnologia i canvis en l’organització interna necessaris que han de portat a la Clínica a una situació d’estabilitat present i futura.

Així doncs la Clínica Bofill, pertany a l’Institut Magdalena Aulina (IMA) i realitza la seva tasca dins l’esperit i la pràctica de l’humanisme cristià, fonamenta el seu funcionament en la gestió del coneixement acumulat al llarg de la història i dona testimoni social del seu servei a la societat especialment en el respecte i l’acolliment de les persones.