Instal·lacions

  • 42 llits

  • 11 llits d’hospital de dia i cirurgia major ambulatòria

  • 3 Quiròfans de cirurgia general

  • 2 Quiròfans de cirurgia ambulatòria

  • 1 Quiròfan de cirurgia làser

  • 2 sales de part

  • 20 consultoris

  • 7 box d’urgències

  • Cafeteria

  • Cuina pròpia

Recepció Clínica Bofill