L'alta

El seu metge és qui li comunicarà la data de l’alta i li donarà el seu informe a la infermera de planta.

Quan deixi la seva habitació si us plau avisi al personal de infermeria de la seva planta.

Cal passar per admissions a tramitar l’alta i a recollir els seus documents i tractament.