Valors

Missió

Clínica Bofill és una entitat privada de caràcter social. La nostra missió és l’atenció sanitària integral a les persones que, a títol particular o bé a través dels acords amb entitats asseguradores i puntualment amb les Administracions Públiques, decideixen lliurament ser ateses en el nostre centre.

Valors

Els nostres valors són:

  • El compromís, amb els pacients i els seus familiar així com amb els professionals que treballen per i amb la clínica.
  • El respecte, per la privacitat de les persones reconeixent els seus drets i dignitat.
  • L’empatia, per reconèixer i comprendre els sentiments del pacient i dels seus familiars i/o acompanyants.
  • L’experiència, amb la que el cos facultatiu, infermeres, auxiliars i tot el personal d’atenció i servei.
  • La integració, amb la societat en general, coneixent l’entorn i treballant per ell.