Cardiologia Pediàtrica

És la part de la cardiologia que estudia les malalties del cor en l'edat pediàtrica. Aquest moment podem dir que comença en la vida fetal (amb el diagnòstic de cardiopaties intraúter) i arriba fins al final de l'adolescència (més o menys sobre els 18 anys).

La cardiologia pediàtrica és una especialitat medicoquirúrgica, ja que en ser les cardiopaties congènites alteracions estructurals, aquesta alteració cardíaca estructural haurà de ser corregida mitjançant cirurgia cardíaca i per tant el tractament mèdic ha d'estar encaminat a que el pacient arribi en les millors condicions a la cirurgia.

La cardiologia pediàtrica estudia les anomalies congènites del cor (cardiopatia congènita) que són totes aquelles alteracions en l'estructura i funció del cor i grans vasos, que són presents des de la formació del cor en la vida fetal i que tindran expressió clínica en el moment del naixement. També estudia totes les malalties cardíaques adquirides durant la infància.

 

Veure especialista en Cardiologia Pediàtrica