Colo Proctologia

La coloproctologia és l'especialitat de la medicina derivada de la cirurgia general que ofereix diagnòstic i tractament quirúrgic i no quirúrgic de les malalties del còlon, recte i anus.  En alguns països també se li coneix com Cirurgia Colorectal o Cirurgia de Còlon, recte i Anus. L'espectre de l'exercici de la coloproctologia inclou el maneig de ostomies, colonoscòpies, cirurgia laparoscòpia, manometria anal, disfunció del pis pèlvic i la Defeco grafia, entre d'altres.

Malalties tractades per un colo proctòleg

Hemorroides, o morenes és una de les malalties tractades per la coloproctologia. Existeix un gran nombre de malalties i símptomes pels quals és recomanable acudir a un especialista en Cirurgia de Còlon i Recte:

 • Incontinencia fecal i restrenyiment.

 • Hemorroides o malaltia hemorroïdal o morenes.

 • Fisura anal.

 • Abscesos, Fístules i Infeccions anorectal.

 • Dermatosis perianals.

 • Prolapso i Úlcera Rectal.

 • Tumores del Colon Recte i Anus

 • Lesiones rectoanals per Radioteràpia

 • Enfermedades l'apèndix cecal

 • Endometriosis colorectal

 • Divertículos de còlon

 • Enfermedad inflamatòria intestinal (Colitis ulcerosa, malaltia de Crohn, Colitis indeterminada)

 • Angiodisplasias de còlon

 • Pólipos de còlon i recte

 • Cáncer de Còlon, Recte i Anus

 • Vólvulo

 • Rectocele.

A més existeixen altres condicions aparentment no relacionades en les quals també és convenient acudir a aquest especialista. Dins de les malalties del còlon destaquen la malaltia diverticular i el càncer colorectal.

La Clínica disposa de les ultimes tècniques de tecnologia LASER i quirúrgiques per al tractament de trastorns vasculars i hemorroïdals, tant comuns en les persones amb activitats professionals d’oficina.