Endoscopia digestiva

A càrrec del nostre equip de d’Aparell Digestiu, la realització de tècniques d’endoscòpia digestiva digital ambulatòria. De forma conjunta amb l’equip d’anestesiologia i reanimació, les proves es programen ambulatòriament assegurant una assistència amb les mínimes molèsties possibles pel pacient.

Segons l'orifici on s’introdueixi l'endoscopi tenim:

 • Per boca fins duodè: És endoscòpia Digestiva Alta o panendoscòpia orals diagnostica, que visualitza:

  • L'esòfag: esofagoscòpia.
  • El estómac: gastroscòpia.

  • El duodè: duodenoscopia.

 • Per l’anus: És una endoscopía digestiva baixa, que visualitza:

   

  • Anvers: rectoscòpia.

  • De còlon sigmoides: Sigmoidoscòpia.

  • Colon (complert): colonoscòpia.