Hematologia i hemoteràpia

L'hematologia és la branca de la medicina que s'encarrega de les malalties de la sang i dels òrgans que la sintetitzen. Inclou l'estudi de l'etiologia, el diagnòstic, el tractament, el pronòstic i la prevenció de les malalties de la sang. A més, també tracta l'estudi de la sang que es realitza al laboratori.

Les malalties de la sang afecten a la producció de sang i als òrgans que les sintetitzen: cèl·lules de la sang, hemoglobina, proteïnes de la sang, mecanisme de coagulació, etc.

Algunes de les malalties:

 • Hemoglobinopaties (Anormalitat congènita en la síntesi d'hemoglobina):

  • Anèmia falciforme.

  • Talassèmia .

  • Metemoglobinèmia.

 • Anèmies (Manca de cèl·lules sanguínies o hemoglobina).

  • Anèmia ferropènica o Anèmia per deficiència de ferro.

  • Anèmia megaloblàstica.

   • Deficiència de Vitamina B12.

    • Anèmia perniciosa.

   • Deficiència de folat.

  • Anèmies hemolítiques (Destrucció d'eritròcits).

 • Malalties que minven el número de cèl·lules:

  • Síndrome mielodisplàsic.

  • Mielofibrosi.

  • Neutropènia (Disminució del nombre de neutròfils).

  • Agranulocitosi.

  • Trombocitopènia (Disminució del nombre de plaquetes).

 • Limfomes.

  • Limfoma de Hodgkin.

  • Limfoma No-Hodgkin.

  • Limfoma de Burkitt.

 • Mieloma

  • Mieloma múltiple.

 • Leucèmies

 • Coagulopaties (Desordres de la coagulació):

  • Trombocitosi.

  • Trombosi.

  • Aterotrombosi

 • Desordres que afecten a proteïnes:

  • Hemofília.

   • Hemofília A.

   • Hemofília B.

   • Hemofília C.

  • Deficiència de proteïna S.

  • Síndrome antifosfolípid.

 • Desordres que afecten a les plaquetes:

  • Trombocitopènia.

 • Altres:

  • Hemocromatosi.

  • Asplènia.

  • Hipersplenisme.

  • Mononucleosi infecciosa.

  • Sida.

  • Malària.

  • Leishmaniosi.

 • Proves per comprovar la velocitat de sedimentació.

  • Hemograma.

  • Anàlisi micròscopic de la sang.

  • Biopsia de la medul·la òssia.

  • Nivell de ferritina al sèrum.

  • Prova de l'antiglobulina o de Coombs.

  • Dímer-d.

  • Electroforesi de:

   • Proteïnes.

   • Hemoglobina.