Hospitalització de dia i CMA

L’Àrea d’Hospitalització de Dia i Cirurgia Major Ambulatòria disposa de 7 boxs individuals, mes un box de monitorització per pacients sotmesos a cirurgia ambulatòria, proves diagnostiques digestives i observació mèdica.