Reducció d'estómac per endoscòpia (POSE)

La reducció d'estómac sense incisions, coneguda com a tècnica POSE és una tècnica innovadora per tractar l´obesitat de manera menys invasiva, ja que es realitza a través d'una senzilla endoscòpia, sense necessitat de cap incisió.

La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d'un anestesista. Consisteix a fer diversos plecs a l´estómac i suturar-los, reduintaixí la seva capacitat.
 
     
 
            
     
En fer-ho a través d'endoscòpia, no es produeix cap ferida, la qual cosa evita risc d'infeccions, cicatrius, dolor post-cirurgia i permet una ràpida recuperació del pacient en poques hores. 
 
 
 
 
 
 
 
Veure vídeo de la cirurgia POSE
 
 

EQUIP MÈDIC

Dr. Aldeguer Mante, Xavier
Dra. Hombrados Verde, Manuela
Dra. López Núñez, Carme


Consultar pàgina web de Digestius Girona

Veure Baló Intragàstric
Veure Tancament de l'hèrnia de Hiatus per endoscòpia