Tractament de neteja per punció ecoguiada per tendinitis amb calcificació d'espatlla

Punció de neteja ecoguiada com a tractament per la tendinitis calcificant

Com funciona el tractament de neteja per punció ecoguiada?

Desde Clínica Bofill, hem posat en marxa la neteja per punció, una tècnica mínimament invasiva guiada per ecografia. El procediment es realitza amb anestèsic local i és ambulatori, no és necessari ingrés hospitalari ni baixa laboral, tenint una durada aproximada de 30 minuts.

Dr. Guibernau realitzar la punció de neteja ecoguiada Clínica Bofill   

Dr. Jorge Guibernau realitzant el tractament de punció de neteja ecoguiada.


Mitjançant una agulla curta de calibre i una xeringa amb sèrum es realitza un rentat-aspiració del focus de calcificació amb canvis successius de xeringues. Normalment s'extreu una determinada quantitat de pols de calci encara que en ocasions no s'aconsegueix material. En aquests casos sol ser suficient amb la fragmentació de la calcificació mitjançant puncions repetides per a la millorança o resolució dels símptomes.


Per finalitzar el procediment s'infiltra la zona tractada amb corticoides de dipòsit.

Resultats


El procediment és ben tolerat per part del pacient, que l'endemà podrá reprendre sense inconvenients la seva activitat diària. Aproximadament el 80% dels pacients nota una millora duradora dels símptomes, la majoria d'ells de forma completa.

En els casos amb simptomatologia residual, aquesta sol ser d'una intensitat menor. Aquells casos que presenten millorança inicial i
reaparició dels símptomes igual o pitjor que anteriorment sol ser per canvis
degeneratius severs associats.

Es tracta d'una tècnica segura atès que es realitza amb agulles fines sense incisions i amb guia ecográfica.

 

 

No existeixen seqüeles d'índole estètica.

 

Aproximadament el 80% dels pacients nota una millorança duradora dels símptomes, la majoria d'ells de forma completa.

 

Experiència Mèdica:


A través d’estadístiques resumim variables objectives d'avaluació en forma prèvia i posterior al procediment (escales de dolor i limitació), comptant amb diversos testimoniatges per escrit de pacients que relaten la seva experiència positiva.

 

Demani el seu tractament trucant al 972 41 04 04.