Tractaments avançats

 

Bloqueig amb Radiofreqüència polsada o continua : De les branques nervioses sensitives de las articulacions facetaries LUMBARS o CERVICALS- Procediment ambulatori, en el que s’utilitza la corrent amb radiofreqüència per elevar la temperatura dels nervis sensitius i alterar d’aquesta manera la neurotransmissió de les senyals doloroses de una àrea especifica.

Neuroestimulació de nervis perifèrics o de la medul·la espinal:  Procediment ambulatori i/o ingrés 24-48 h    en és    col·loca un sistema de neuroestimulació    a nivell medul·lar o perifèric a sota la pell que envia impulsos elèctrics a aquestes estructures. Un cable especial transmets aquets impulsos fins a l’àrea medul·lar adequada per tal de disminuir la entrada de impulsos dolorosos.- Per més informació podeu visitar la plana de www.medtronic.com . (aquest sistemes son reversibles- poden retirar-se) .

Sistemes d’administració de drogues intratecal / Bombes intradurals:  Procediment ambulatori / amb ingrés on es col·loca un catèter ( tub    molt fi i flexible) a l’espai intratecal/intradural    i es connecta a una bomba ( o sistema d’administració de fàrmacs) que administra fàrmacs ( morfina, anestèsics locals, baclofen, etc..) a les dosis adequades .  Aquesta bomba es col·loca definitivament sota la pell amb una petita intervenció quirúrgica. Petites quantitats de medicament administrades a aquest nivell (intratecal) son suficients per obtenir    una millora del dolor i/o l’espasticitat (aquest sistemes son reversibles- poden retirar-se) .  Més informació a  www.medtronic.com