Unitat de Diagnòstic i Abordatge de la Salut Mental Infanto-Juvenil - UDASI

"Sota un criteri de confidencialitat absoluta, donem una atenció integral que dona resposta ales necessitats psicològiques i biològiques del nen o del jove"

El tipus de problemes de salut mental experimentats pels nens i adolescents és ampli i pot inclour ansietat, desrodre de la conducta alimentària, despressió, psicosi, trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, conductes complexes, obsessions i compulsions, dificultats en les relacions socials i problemes relacionats amb l'aprenentatge a l'escola.


Un equip multidisciplinari que reconeix i tracta els símptomes de la salut mental en l'edat infanto-juvenil és essencial perquè el trastorn, un cop es desenvolupa, no perduri massa temps en una època decisiva en la vida de les persones.

Valoració especialitzada en: Diagnòstic i tractaments:
Avaluació psicopedagògica Assessorament familiar
Avaluació pedagògica i/o logopèdia Assessorament escolar
Valoració psicològica Teràpia psicològica individual i/o familiar
Valoració neuropsicològica Tractament farmacològic
Valoració psiquiàrica Seguiment de forma periòdica per avaluar el cas
  Reeducació psicopedagògica i logopèdia
  Teràpia psicomotriu
  Suport escolar i tècniques d'estudi

 

Des de l'UDASI tenim especial interès en la valoració d'aquells trastorns que comporten una disminució o pertorbació en algunes habilitats del nen o del jove i que repercuteixen en el seu procés de formació i integració en l'àmbit familiar i social. Per nosaltres, l'ajut principal és parlar amb vostès i escoltar-los, i a la vegada realitzar totes aquelles preguntes que permetin entendre què li està passant al menor.