Unitat d'endoscòpia digestiva

A càrrec del nostre equip de d’Aparell Digestiu, la realització de tècniques d’endoscòpia digestiva digital ambulatòria. De forma conjunta amb l’equip d’anestesiologia i reanimació, les proves es programen ambulatòriament assegurant una assistència amb les mínimes molèsties possibles pel pacient.

Segons l'orifici on s’introdueixi l'endoscopi tenim:

  • Per boca fins duodè: És endoscòpia Digestiva Alta o panendoscòpia orals diagnostica, que visualitza:

  • L'esòfag: esofagoscòpia.
  • El estómac: gastroscòpia.
  • El duodè: duodenoscopia.

 

  • Per l’anus: És una endoscopía digestiva baixa, que visualitza:
  •  Anvers: rectoscòpia.

  •  De còlon sigmoides: Sigmoidoscòpia.

  •  Colon (complert): colonoscòpia.

 


Especialistes en aparell digestiu