Unitat de Neurorehabilitació i Neurovascular

“La Unitat de Neurorehabilitació i Neurovascular està formada per un equip d’especialistes que ofereixen serveis de salut integral a persones que han patit algun tipus de lesió neurològica.”

La neurorehabilitació és un procés assistencial adreçat a restituir, minimitzar i/o compensar, en la mesura que sigui possible, els dèficits funcionals apareguts com a conseqüència d’una lesió del sistema nerviós. La neurologia vascular (neurovascular) té com a destinataris totes les persones de qualsevol edat, fonamentalment en edat adulta, amb necessitat d’atenció neurològica en l’àmbit de la patologia vascular cerebral. La nostra unitat ofereix atenció integral des de la prevenció primària, identificant i orientant en el maneig de factors de risc vascular, com en l’atenció especialitzada de les seqüeles, la recuperació i la prevenció de nous episodis. Fem ús dels recursos de què disposa la persona afectada i la seva comunitat, a partir de la gestió eficient d’aquests recursos, facilitem la tornada a la vida de ciutadà actiu i de ple dret.

La Unitat de Neurorehabilitació i Neurovascular treballa en la línia del coneixement científic i humanista. Com a referents teòrics utilitzem el model del funcionament i la discapacitat (CIF) i el model del desenvolupament ocupacional centrat en la persona (CMOP). I com a marcs de referència, els propis de cada disciplina, i en particular les neurociències.
Oferim serveis de qualitat, eficients i que satisfacin els usuaris.
Tenim capacitat d’adaptació a cada cas, és a dir, podem atendre un determinat problema al nostre centre, a casa, a la piscina, a la feina... Cada programa d’intervenció és personalitzat: en funció de les necessitats i recursos individuals, independentment de l’edat o el lloc de residència, podem avançar perquè l’objectiu és sempre anar ENDAVANT.

 

EQUIP 


ENDAVANT, la Unitat de Neurorehabilitació i Neurovascular de la Clínica Bofill,  està formada per un equip d’especialistes que ofereix serveis de salut integral a persones que han patit algun tipus de lesió neurològica.

L’equip és interdisciplinari i està format per diferents perfils d’especialistes que treballen coordinadament per donar una resposta global a la problemàtica d’aquestes persones i els seus familiars, i alhora, oferir un tractament personalitzat per a cada pacient; d’una manera molt particular i atenent a les necessitats més bàsiques, elementals i necessàries per a la recuperació de cadascun dels pacients.

Veure Especialistes

 

ESPECIALITATS


Estem especialitzats en atenció a les persones amb malalties neurològiques: dany cerebral adquirit (com a conseqüència d’un ictus, un traumatisme cranioencefàlic o un tumor), lesions medul•lars, epilèpsia, Parkinson i esclerosi múltiple, entre d’altres. El nostre propòsit és acompanyar-les. Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes de la vida de la persona que les pateix i del seu entorn més proper: familiars, amics i cuidadors.

  • Medicina rehabilitadora
  • Neurologia
  • Teràpia ocupacional
  • Fisioteràpia
  • Logopèdia
  • Psicoteràpia
  • Neuropsicologia

 

CONTACTE


Ens trobaràs a:


Clínica Bofill Migdia
C/ Migdia, 130 -132
17003, Girona


Telèfon directe:
650 726 010


Telèfon centraleta:
972 221104

Reserva Online


Adreça electrònica:

endavant@neurorehabilitacio.cat