Unitats Mèdiques Clínica Bofill Figueres

Unitats Mèdiques

  • ATENCIÓ ALS PROBLEMES DE PÈRDUA DE MEMÒRIA I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS I DE CONDUCTA EN ADULTS 
  • NEUROREHABILITACIÓ 
  • PATOLOGIA NEUROVASCULAR 
  • DIAGNOSI I ABORDATGE DE LA SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL - UDASI
  • UNITATS CARDIOVASCULARS: 
  • REHABILITACIÓ
  • CARDÍACA 
  • RISC CARDIOVASCULAR 
  • INSUFICIÈNCIA CARDÍACA 
  • PATOLOGIA VASCULAR